Dolpierre is sinds April 2023 in samenwerking met Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland van start gegaan met een nieuw 1-op-1 Sponsorproject voor weeskinderen. Een weeskind is een kind onder de 18 jaar, zonder vader of beide ouders, of een kind waarbij de vader al meer dan vier jaar afwezig is, ongeacht geslacht, religie of afkomst. Het 1 op 1 Sponsorproject van Dolpierre biedt de mogelijkheid om een weeskind structureel te steunen op het gebied van voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en emotionele hulp. De sponsoring zorgt ook voor een zekere mate van stabiliteit en veiligheid voor het kind en zijn of haar omgeving.

Door een bestelling te plaatsen bij Dolpierre, draagt u standaard bij aan ons wees project. Dolpierre investeert namelijk maandelijks een deel van de omzet in het voorzien van de primaire behoeften (Voedsel, kleding, educatie) van onderstaande weeskinderen in ontwikkelingslanden. Op dit moment zijn er 2 kinderen in Kosovo en Palestina die 1 op 1 worden gesponsord in ons weesproject (zie foto's). Uit respect voor de anonimiteit van de weeskinderen, zijn de namen van de kinderen bewust weggelaten.

Wanneer Dolpierre een groei in omzet realiseert, beloven wij meer weeskinderen te steunen met ons 1 op 1 Sponsorproject. Dit zal te volgen zijn op deze pagina. Dankzij uw steun aan dit project kunnen onderstaande weeskinderen de toekomst weer hoopvol tegemoet zien.

Mocht u nog vragen hebben over ons weesproject, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen!